Expert på renovering

Vårt arbetssätt innebär att vi sätter kundens behov och önskemål i fokus. Vi är övertygade om att ett personligt bemötande, lyhördhet och tillgänglighet är avgörande för ett lyckat slutresultat oavsett uppdragets omfattning.

Oavsett om ert behov är stort eller litet, om ni har behov av våra definierade tjänster fönsterbyte, takbyte, uterum, fasad, tilläggsisolering eller om ert behov är traditionell byggnation är Tornhuset en bra samarbetspartner för ditt renoveringsprojekt.

Beroende på ert behov kan vi genomföra hela processen i egen regi alternativt endast projektledning av externa aktörer.

Vi hanterar ett brett spektra av lösningar. Inom Tornhuset besitter vi en bred kompetens, därtill sammarbetar vi med ledande aktörer med mångårig erfarenhet inom flera kompetensområden i branschen.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök där vi går igenom er fastighet och era specifika önskemål och behov.

Vid besöket tar vi gemensamt fram en åtgärdsplan som omfattar en eller flera steg i vår åtgärdstrappa.

Oavsett omfattningen av vårt uppdrag håller vi en tät dialog genom hela processen för att säkerställa att vi följer avtalad tidplan och slutresultatets kvalitet och finish.

Hemsida & Design av Intendit  Webbyrå