Isolering / Energi

Ett välisolerat hus håller kylan ute när det är vinter och kallt vilket ger en jämnare och skönare temperatur inomhus och minskar uppvärmningskostnaden.

Vi arbetar både med lösullsisolering av vindar och bjälklag samt tilläggsisolering av väggar och källare. Under sommartid håller isoleringen istället värmen ute vilket ger en behagligare innemiljö. Dessutom gör du ett bra val för miljön eftersom husets miljöpåverkan minskar.

Lösullsisolering

Att tilläggsisolera vinden med lösull är en snabb, enkel och kostnadseffektiv åtgärd för att minska energikostnader och förbättra innemiljön i er fastighet.

Tilläggsisoleringen förändrar inte husets utseende och kräver inget underhåll eller service. När väl vinden, som står för husets största värmeläckage, är ordentligt isolerad, fungerar besparingen år efter år utan att tappa effekt.

Så här går det till

Vi gör en besiktning av det aktuella utrymmet och tar fram en rekommenderad åtgärd, kostnadsförslag samt en beräknad årlig energibesparing.

Vi avtalar en tid som passar för installationen som sedan utförs av fackmän anslutna till systemet ”Behörig Lösull” vilket innebär att vi följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part.

Syftet med "Behörig Lösull" är att du som kund ska kunna känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs.

Tilläggsisolering

Vi har en mångårig erfarenhet inom energieffektivisering av småhus med hjälp av framför allt Rockwools breda sortiment av produkter och lösningar.

Genom att tilläggsisolera tak, väggar eller golv minskar husets uppvärmningsbehov, innemiljön förbättras och husets värde ökar. Ofta förlängs även byggnadens livslängd. Dessutom kan du genom rätt åtgärder få utökat användningsområde för husets samtliga utrymmen.

Hemsida & Design av Intendit  Webbyrå