Åtgärdstrappa

Vi på Tornhuset tar ansvar för hela processen från besiktning till färdig lösning, eller endast de insatser ni önskar.

Så här går de olika stegen till:

  1. Vi gör en grundlig genomgång av er fastighet och dokumenterar brister och förbättringsmöjligheter.
  2. Vi lämnar en utförlig dokumentation, däribland en energideklaration, där fastighetens energianvändning framgår samt kostnadseffektiva förbättringsåtgärder.
  3. Under ett konsultationsmöte går vi tillsammans igenom dokumentationen och diskuterar alternativ och gör prioriteringar samt budget.
  4. Vi tar fram lösningsförslag för de prioriterade momenten.
  5. Vi genomför, följer upp och säkerställer att utförda arbeten håller avsedd kvalitet.
  6. Vid ett avslutande möte går vi igenom hela processen för att försäkra oss om att ni som kund är nöjda med avtalat genomförande och slutresultat.
Hemsida & Design av Intendit  Webbyrå