Vi byter dina fönster

Vi på Tornhuset har lång erfarenhet av fönsterbyten i befintligt byggnadsbestånd. Vi förfogar över ett brett sortiment vilket gör att vi i samråd med er kan hitta lösningarna som på bästa sätt lever upp till samtliga krav och önskemål.

Det krävs en noggrann genomgång av byggnadens förutsättningar och fastighetsägarens krav för att välja rätt lösningar. Det är viktigt att respektera byggnadens historik såväl som önskemål om förändring. Ett väl genomfört fönsterbyte ger fastigheten ett estetiskt lyft, mindre underhållsbehov, bättre inomhusklimat, ökat värde och minskat underhåll.

Så här går det till

Efter en grundlig genomgång av era behov och byggnadens förutsättningar presenterar vi en skräddarsydd lösning som omfattar hela processen och alla ingående komponenter.

Efter vår genomgång får ni ta ställning till en tydlig offert som omfattar såväl pris som kontaktuppgifter till vår expert på renovering som leder jobbet och säkerställer att kvalitet, tidsplan och budget hålls.

Hemsida & Design av Intendit  Webbyrå