Insida av fönstermontage  med integrerad fönsterbänk, smyglister och profilerade foder
 Detalj insida av fönstermontage med integrerad fönsterbänk, smyglister och profilerade foder
 Vridfönster med glasdelande mittpost
 Tak med betongtakpannor och många plåtdetaljer
 Bandtäckt dubbelfalsat plåttak med huv och avloppsluftare
 Bandtäckt dubbelfalsat plåttak
 Sadeltak med betongtakpannor, framsida
 Sadeltak med betongtakpannor, baksida
 Hyreshus med underhållsfri panel och foder
 Hyreshus med underhållsfri fasad samt balkonginklädnad
 Underhållsfri inklädnad av fönster
 Taksarg med liggande underhållsfri panel
Detalj liggande panel med skarv
Detalj liggande panel med skarv
 Gavelspets med fönsterinklädnad
 Detalj underhållsfri panel
 Detalj taksarg
 Underhållsfri taksarg i närbild
 Villa med underhållsfri taksarg
Installation av lösull på vindsbjälklag
Färdig installation av lösull på vindsbjälklag
Detaljbild på lösull från Rockwool
 Färdig installation av lösull på vindsbjälklag
Tilläggsisolering av fastighet med Västkustskiva från Rockwool
Tilläggsisolering av fastighet med Västkustskiva från Rockwool
Tilläggsisolering av fastighet med Västkustskiva från Rockwool
Detalj på tilläggsisolering med Västkustskiva från Rockwool
Hemsida & Design av Intendit  Webbyrå